Manjinac u vremenu i prostoru  

Home
Preko neba
Zašto reka ima dve obale
Belezi
Koliko dugo živi drveće
Samotinja
Manjinac u vremenu i prostoru
Na drugoj obali
Knjiga o nama
Od zone do zone
Kuća u srpskoj poeziji
1000 Movie stars
1000 Movie stars - Second draft
Knjiga
Pomenik žrtava
Samotinja 2
Sa Timoka, sa zlatnog potoka
Bez akorda
Sve bilo je muzika
Ni po babu ni po stričevima
Tamo je daleko
Mene sačekuje namiguša, njima namiguje sačekuša

 

HRONIKA

 

Izdavač:  Kulturno prosvetna zajednica

                Srbije Beograd

                Kulturno prosvetna zajednica

                Zaječar,   2002.

 

Strana:    224

 

Glavni i odgovorni urednik:   prof. dr Predrag

                                                Marković

 

Ur. odbor:   prof. dr Petar Marković, dr Milan

                     Nemanjić, dr Dušan Radmanović,

                     manović, Milisav Rakić, dr Radmi-

                     la Petrović, dr Radovan Radovano

                     vić, Ljuba Relić, Goran Đorđević,

                     mr Milovan Živković, Zoran Andri

                     jašević, prof. dr Đuro Stojanović

                            

                                                                    Uredništvo:  akademik Petar Vlahović, Nikola

                                                                                         Vladisavljević, Milutin Marjanović

                                                                                         dr Miloš Nemanjić, prof dr. Milo-

                                                                                         rad Mitrović, mr Borka Višnjić,

                                                                                         prof. dr Miladin Ševarlić, prof. dr.

                                                                                        Jeremija Simić

 

                                                                    Op. urednik:  Goran Đorđević 

 

                                                                       

                                                                           Recenzenti:   prof. dr. Petar Marković

                                                                                                  mr Miodrag Velojić

                                                                                                  dipl. ist. um. Slobodan LJ. Jova-

                                                                                                  nović

 

                                                                           Viđenja:         mr Miodrag Velojić, Slobodan Lj.

                                                                                                 Jovanović, mr Dejan Krstić, Se-

                                                                                                 gije Lajković, Radovan Popović,

                                                                                                 dr Ljubiša Rajković

 

 

 

DRUGO IZDANJE

 

(Prošireno i dopunjeno, elektronsko)

 

Izdavač:  Narodna biblioteka "Njegoš"

                Knjaževac

                2012.

 

Strana:    500

 

Glavni i odgovorni urednik: Vladana Stojadinović

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjigu možete besplatno preuzeti sa linkova:

 

http://en.calameo.com/books/001715673ccfac0faa957

 

http://en.calameo.com/books/000294779e8576bbb636e

 

 

 

 

 

... Iako autor ove hronike nije istoričar već književnik (pa verovatno stoga često nailazimo na neuobičajene stilske figure i opise) metodologija istraživanja i izrade prikaza sela Manjinac u potpunosti zadovoljava standarde i kriterijume koji se primenjuju kod ovakve vrste literature. Hroničarski postupak u prikazivanju prošlosti (u prvom delu rada) i studiozne elaboracije pojedinih osobenosti bivšeg i današnjeg sela (u drugom delu) daju skladnu i sveobuhvatnu fresku sela u vremenu i prostoru... Primer hronike sela Manjinac predočava činjenicu da samo autor poreklom i intimno vezan za određeno područje (što je ovde slučaj) može na najbolji način da odgovori izazovima koje postavlja sveobuhvatni vremenski determinisan prikaz jednog kraja. Samo autor koji duboko poznaje i lično doživljava ovakvu istraživačku temu može da pruži tako minuciozne prikaze svih prirodnih, socioekonomskih i kulturnih osobenosti... Ovaj rad ima širi značaj i zbog toga što u sebi sadrži sve statističke relevantne podatke za čitav knjaževački kraj, počev od turskih popisa, pa do najnovijeg vremena... Ova hronika mogla bi predstavljati polazište za preliminarna istraživanja prošlosti i sadašnjosti drugih naselja knjaževačkog područja... Izvanredno poznavanje tradicije i stvarnosti i veliki trud koji je autor uložio u prikazu stanovništva, rodova i migracija, i hidrloških osobenosti, prosvete i kulture, seoskih potencijala, rezultirali su vrednom sociološkom studijom o stanju sela u ovom delu Srbije.

                                                                                                                                                                                                                                               Slobodan Lj. Jovanović, Borba

 

... Ova knjiga umnogome odskače od većine monografija sela Srbije, ne samo po tome što ju je napisao veliki poznavalac timočkog kraja Radiša Dragićević, već i po tome što je mnogo kvalitetnija od mnogih do sada objavljenih u biblioteci „Hronike sela“...

                                                                                                                                                                                                                                                              Miodrag Velojić, Timok

 

... Selo Manjinac se nalazi u istočnoj Srbiji, u Timočkoj krajini, opština Knjaževac, a knjiga je prava riznica zanimljivosti – od legendi o postanku sela, prvim pisanim tragovima, do rodoslova familija i porodica...

 

                                                                                                     Radovan Popović, Politika

 

 

NEKE OD STOTINA FOTOGRAFIJA IZ HRONIKE

 

 

Jedna od najstarijih kuća u Manincu - prazna kuća Milosavljevića iz roda Mišinci

 

 

Pogled na pitome dubrave atara Manjinca

 

 

Prvi pisani trag o selu Manjinac: faksimil turskog popisa 1454/55, strana 28, timar 41, Kasima sina Ali Bega, gore levo

                                                                                   

Tapija iz 1880. izdata od Suda opštine Manjinac

                                                                                                           

Jedan od nosilaca Albanske spomenice, Andreja Milojević (1884-1982)

                                                                                                                             

Postkarta od 3. juna 1941. koja potvrđuje prispeće vojnog ratnog zarobljenika Goluba Nikića (kasnije Dragićevića) u Nemačku

                                                                                                                                         

Odluka o početku rada škole u Manjincu

Učenici osnovne škole u Manjincu, snimak iz 1931. godine

                                                                                                      STANOVNIŠTVO MANJINCA

Prema raspoloživim podacima stanovništvo Manjinca kretalo se:

 

god. stanovnika      domova     prosek            god. stanovnika        domova     prosek     

1454/55                       29                             1910.           630           116          5,43

1833.                           23                             1921.           523           110          4,75

1834.           148          24          6,17            1931.           514           104          4,94

                                                  1859.           327          42          7,79            1937.                            102

1863.           365          47          7,77            1948.           442             97          4,56

1866.           387          53          7,30            1953.           427             92          4,63

1874.           461          60          7,68            1961.           412             92          4,48

1884.           515          74          6,96            1971.           376             88          4,27

1890.           565          82          6,82            1981.           290             79          3,67

1895.           595          98          6,07            1991.           201             66          3,05

1900.           598        101          5,92            1994.           164             65          2,52

1905.           632        117          5,40            2001.           120             55          2,18

                                                                      

Jula 2008, u Manjincu je živelo 93 ljudi u 43 domaćinstva, prosečno 2,16 članova.

 

 

                                                    Krеtаnjе broja stаnоvnika u naseljima opštine Knjaževac

                                               1948 - 2002. (indеks 100 = 1948.)

 

 1. Trgоvištе                         319,47            43. Glоgоvаc                            25,70    

 2. Minićеvо                         174,78            44. Zubеtinаc                            25,23    

 3. Gоrnjе Zuničе                   92,95            45. Šumаn Tоplа                       24,60    

 4. Grеznа                               90,10            46. Inоvо                                   23,86    

 5. Štipinа                               82,11            47. Štitаrаc                                23,55    

 6. Pоdvis                                79,82            48. Krеntа                                 22,53    

 7. Kаličinа                             79,11            49. Kоžеlj                                   21,78    

 8. Dоnjе Zuničе                     58,70            b50. Kаndаlicа                          20,31    

 9. Vinа                                   54,98            51. Vidоvаc                                19,73    

10. Bulinоvаc                         52,31            52. Ćušticа                                 19,53    

11. Bаlаnоvаc                        49,24            53. Skrоbnicа                            19,28    

12. Rgоštе                              47,47            54. Pоnоr                                   18,55    

13. Vаsilj                                41,81            55. Stаrо Kоritо                        17,77    

14. Vаlеvаc                            41,62            56. Miljkоvаc                            17,74    

15. Kаlnа                                41,10            57. Јаnjа                                    17,61    

16. Dеbеlicа                           41,06            58. Šаrbаnоvаc                          17,60    

17. Vlаškо Pоljе                     40,47            59. Lоkvа                                  17,46    

18. Оrеšаc                              40,28            60. Gоrnjа Sоkоlоvicа              17,37    

19. Lеpеnа                             39,94            61. Crvеnjе                                17,29    

20. Drеčinоvаc                       39,63            62. Nоvо Kоritо                        16,66    

21. Јаkоvаc                            37,06            63. Bеli Pоtоk                           16,61    

22. Trnоvаc                            36,37            64. Grаdištе                              16,40    

23. Rаvnа                               34,86            65. Svrljiškа Tоplа                   16,06    

24. Pеtrušа                             34,38            66. Оšljаnе                                15,99    

25. Štrbаc                               33,33            67. Žlnе                                     14,55    

26. Slаtinа                              33,05            68. Mučibаbа                            13,79    

27. Vitkоvаc                           31,98            69. Rаdičеvаc                           13,75    

28. Dоnjа Sоkоlоvicа             31,70            70. Pričеvаc                              12,91    

29. Drеnоvаc                          31,39            71. Šеsti Gаbаr                         12,32    

30. Gоrnjа Kаmеnicа             31,12            72. Stаnjinаc                              12,20    

31. Bučје                                30,69            73. Јаlоvik Izvоr                        11,11    

32. Bеrčinоvаc                       30,38            74. Bоžinоvаc                            10,03    

33. Dоnjа Kаmеnicа              30,28            75. Crni Vrh                                9,88    

34. Bаltа Bеrilоvаc                30,25            76. Bаlinаc                                  6,65    

35. Zоrunоvаc                        29,68            77. Drvnik                                   5,79    

36. Stоgаzоvаc                       29,20            78. Dејаnоvаc                             5,48    

37. Јеlаšnicа                          28,53            79. Rаvnо Bučје                          5,37    

38. Vrtоvаc                             27,94            80. Аldinа Rеkа                          3,80    

39. Mаnjinаc                          27,60            81. Аldinаc                                   3,06    

40. Pоtrkаnjе                          27,30            82. Pаprаtnа                                2,42    

41. Bаnjski Оrеšаc                26,96            83. Gаbrоvnicа                            1,26    

42. Žukоvаc                            26,46            84. Tаtrаsnicа                             0,60    

                                                                     85. Rеpušnicа                              0,00    

                                                        

 

                   KNJАŽЕVАC                                                    397,14

 

            Cеlа оpštinа Knjаžеvаc                                             60,12

 

Grupni snimak roda (familije) Cojinci, načinjen 21. oktobra 1928. godine

Rodoslov jedne od familija sa najmanje grana: PRŽARCI

 

Rodoslov familije KOVAČOVCI, koja spada u srednje po brojnosti; dvostruko veće familije su MILIVOJCI i MREŽINCI