Kuća u srpskoj poeziji  

Home
Preko neba
Zašto reka ima dve obale
Belezi
Koliko dugo živi drveće
Samotinja
Manjinac u vremenu i prostoru
Na drugoj obali
Knjiga o nama
Od zone do zone
Kuća u srpskoj poeziji
1000 Movie stars
1000 Movie stars - Second draft
Knjiga
Pomenik žrtava
Samotinja 2
Sa Timoka, sa zlatnog potoka
Bez akorda
Sve bilo je muzika
Ni po babu ni po stričevima
Tamo je daleko
Mene sačekuje namiguša, njima namiguje sačekuša

 

 

            PANORAMA  POEZIJE 

 

            Izdavač:  Knjiženo društvo

                           "SVETI SAVA" Beograd, 2010.

 

            Biblioteka: Nasleđa

 

            Strana:       240

 

            Urednik:     Živko Nikolić

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjigu možete bespltano preuzeti u elektronskom obliku sa linkova:

 

 

http://en.calameo.com/accounts/294779

 

http://vesti.knjazevac.org.rs/?p=14831

 

http://vesti.knjazevac.org.rs/2011/02/radisa-dragicevic-kuca-u-srpskoj-poeziji/

 

http://www.4shared.com/minifolder/sf5BVs9Q/Radisa_Dragicevic.html

 

http://rapidlibrary.com/files/radisa-dragicevic-kuca-u-srpskoj-poeziji-pdf_ulfz8mv8yxifmon.html

 

http://all-shares.com/download/g3937263-radisa-dragicevic-kuca-srpskoj-poeziji.rar.html

 

http://www.scribd.com/doc/51056724/Radisa-Dragicevic-Kuca-u-Srpskoj-Poeziji

 

 

 

 

 

 

 

Ljudsko biće tvori duševno i telesno. Тelesno je veza sa zemaljskim, dušasa božanskim. Duša je, može se reči, sam ljudski lik. Za dobru osobu se kaže: duševna. Duševnost je, dakle, odlika ljudskosti.

Duša je naše biće, naš unutarnji svet, naša sećanja, osećanja, naše misli, naš lični svemir.

Ako je telo stanište bića, onda je to prvo stanište, prvi krug.

Kuća je, po svemu, drugi, konačni i poslednji krug; stanište u kome smo još svoji. Kuća je i onaj prostor u koji se po rođenju (po ulasku duše u naše telo) smeštamo kao u veliku kolevku, koja će nas odnjihati za svet. Ma kakva sastavom; paperjem ili travom, dvorac ili izba; kroz ceo život hraniće nas i mamiti svojom toplinom.

Iz nje ćemo (krećući u svet) sve poneti. Pred njegovim očima (očima sveta) donećemo naše kućno lice. Iz sveta, sve što steknemo, donosićemo u kuću.

Кuća je ime našeg roda, naši krvlju najbliskiji, naš zaslon i porod, naša radost i bol, naša intima. Već preko praga, te najveće granice na svetu, gubi se samosvojnost.

Priređujući ovaj izbor, autor uskraćuje čitaoce za mnoga nedohvatna dela koje bi verovatno u znatnoj meri izmenila njegov (izbora) lik.

Tako se, u ovoj knjizi, izbor sužava samo na viđeno.

No, ponekad je i to dovoljno da se sagledaju stravi, kao što je zrak sunčev dovoljan da se sagleda dan.

 

 

Autori

 

 

Milоvаn Аlеksić * Bоžidаr Аndrеjić * Rаdоmir Аndrić * Svеtlаnа Аrsić * Gоrаn Bаb* Prеdrаg Bаjčić * Blаgоjе Bаkоvić * Miоdrаg Bоgdаnоvić * Prеdrаg Bоgdаnоvić * Drаgоmir Brаjkоvić * Jаnkо Brаjkоvić*Brаnislаv Brаnkоvić * Zlаtkо Vаsić * Slаvicа Vеličkоvić * Brаnislаv Vеljkоvić * Milоvаn Vitеzоvić * Mоmir Vоjvоdić * Srđаn Vоlаrеvić * Mаrkо Vrаnјеšеvić * Bоžidаr Vujić * Nikоlа Vujčić * Аlеk Vukаdinоvić * Dušаn Vukаjlоvić * Vеrоljub Vukаšinоvić * Čеdоmir Vukićеvić * Mаrkо Vukоvić * Bоrivоjе Vukоmаnоvić * Vоjislаv Vulаnоvić * Zоrаn Vučić * Rаdоslаv Vučkоvić * Mаnоjlе Gаvrilоvić *Ivаn Gаđаnski * Drаgicа Gаšpаr * Slаvоmir Gvоzdеnоvić * Pеtаr Gеrоv * Nеnаd Grujičić * Sinаn Gudžеvić * Оskаr Dаvičо * Milоvаn Dаnоjlić * Milutin Dаnоjlić * Nеbоjšа Dеvеtаk * Аrsеn Dеdić * Sunčicа Dеnić * Žаrkо Dimić * Rаdišа Drаgićеvić * Brаnislаv Drаgоjеvić * Drаgаn Drаgоjlоvić * Živаnkа Drаgоšаnоvić * Vеlimir Drаškоvić * LJubinkо Dugаlić * Tоdоr Dutinа * Jоvаn Dučić * LJubišа Đidić * Rаdе Đоkаnоvić * Milаn Đоkić * Gligоrijе Đоrđеvić * Gоrаn Đоrđеvić * Živоrаd Đоrđеvić * Rаjkо Đurić * Tоmislаv Đurić * Žаrkо Đurоvić * Dоbricа Еrić * Živоdrаg Živkоvić * Drаgаn Žigić * Rаdоšin Zаjić * Milicа Zdrаvkоvić * Drаgоljub Zlаtkоvić * Pеrо Zubаc * Bоškо Ivkоv * Kаtаrinа Ivkоvić * Srbа Ignјаtоvić * Vlаdimir Jаgličić * Milеtа Jаkšić * Dаrinkа Jеvrić * Vоlоđа Jоvаnоvić * Drаgаn Jоvаnоvić D. * Zvеzdаn Jоvić * Vоjislаv Kаrаnоvić * Drаgutin Knеžеvić * Knјižеvnа rаdiоnicа 9 * Mirjаnа Kоvаčеvić * Drаgаn Kоlundžijа * Žаrkо Kоljibаbić * Milоš Kоmаdinа * Milаn Kоmnеnić * Vlаdimir Kоpicl * Milоš Kоrdić * Vukаšin Kоstić * Zvоnimir Kоstić * Zlаtа Kоcić * Zlаtkо Krаsni * Sаvа Krnеtа * Milisаv Krsmаnоvić * Zdrаvkо Krstаnоvić * Zdrаvkо Krstić * Brаnislаv Lаzаrеvić * Pеtаr Lаzić * Rаdmilа Lаzić * Drаgаn Lаkićеvić * Аlеksаndаr Lаkоvić * Ivаn Lаlоvić * Zоrаn Lеkić * Jеlеnа Lеngоld * Raša Livada * Mirоslаv Lilеk * Desanka Maksimović * Mirоslаv Mаksimоvić * Bоžidаr Mаndić * Drаgаn Mаndić * Drаgišа Mаrkоvić * Rаtkо Mаrkоvić * Slоbоdаn Mаrkоvić * Milоvаn Mаrčеtić * Vlаdаn Mаtijеvić * Milоsаvа Mijоvić * Tоmislаv Mijоvić * Brаtislаv Milаnоvić * Sаšа Milеnić * Milisаv Milеnkоvić * LJubicа Milеtić * Milеn Milivоjеvić * Zоrаn Milić * Milоš Milišić * Mоmčilо Milоšеvić * Rаdоmir Mićunоvić * Mirоslаv Mihаilоvić * Milаn Mihаjlоvić * Tаnаsijе Mlаdеnоvić * Milаn Nеnаdić * Zlаtа Nеšić * Stаnišа Nеšić * Dimitrijе Nikоlаjеvić * Jоvаn Nikоlić * Tаtjаnа Оsrеčki * Vаsа Pаvkоvić * Miоdrаg Pаvlоvić * Pеtаr Pаjić * Milivоjе Pаjоvić *Mоmčilо Pаrаušić * Nаtаšа Pеjоvić * Brаnislаv Pеrić * Rаjkо Pеtrоv Nоgо * Zоrаn Pеtrоvić * Milutin Pеtrоvić * Nаdа Pеtrоvić * Vаskо Pоpа * Milijаn Pоpоvić * Pаvlе Pоpоvić * Jеlеnа Prоtić Pеtrоnijеvić * Аdаm Puslоjić * Brаnkо V. Rаdičеvić * Bоrislаv Rаdоvić * Stеvаn Rаičkоvić * LJubišа Rаjkоvić * Ugljеšа Rаjčеvić * Slоbоdаn Rаkitić * Gоrаn Rаnčić * Ivаn Rаstеgоrаc * Ismеt Rеbrоnја * Rаnkо Risоjеvić * Slаđаnа Ristić * Оbrеn Ristić * Аlеksаndаr Ristоvić * Jеvrоsimа Ristоvić * Slоbоdаn Ristоvić * Tiоdоr Rоsić * Аlеksаndаr Sеkulić * Miоdrаg Sibinоvić * Gоrdаnа Simеunоvić * LJubоmir Simоvić * Simоn Simоnоvić * Đоrđо Slаdоjе * Dоbrоslаv Smiljаnić * Stоiljkо Stаnišić * Svеtlаnа Stаnkоvić * LJubа Stаnоjеvić * Vеrоslаv Stеfаnоvić * Slоbоdаn Stоjаdinоvić * Rаdоslаv Stоjаnоvić * Dаnе Stоjiljkоvić * Đоkо Stоjičić *Jеlеnа Stоjsаvljеvić * Dеjаn Tаdić * Nоvicа Tаdić * Milоsаv Tеšić * Bоžidаr Timоtijеvić * Drаgаn Tоdоrоvić * Mirоslаv Tоdоrоvić * Rаdеnkо Tоmić * Stеvаn Tоntić * Milinkо Tоrоmаn * Milоrаd Ćirić * Vlаjkо Ćulаfić * Drаgоmir Ćulаfić * Ibrаhim Hаdžić * Bоrislаv Hоrvаt * Jоvаn Hristić * Mićо Cvijеtić * Vlаstа Cеnić * Rаdivоj Šаjtinаc *Аlеksа Šаntić * Mаrijа Šimоkоvić * Flоrikа Štеfаn

 

 

V e r o lj ub  V u k a š i n o v i ć

 

 

BIVŠE KUĆE UKUĆANI

 

  

Parče neba ispod krova

Iz temelja nikla zova

Oni što su o njoj znali

Pomrli su u svirali

 

Kroz zidove duva vetar

Pauk plete santimetar

Paučine krhko zdanje

Poslednje je kućno tkanje

 

Tu na bivšem žar ognjištu

Sad se samo mravi bištu

I razvlače iz pepela

Zadnje mrve davnog jela

 

Što jedoše uz lik sveca

Moji preci bivša deca

Bivši ljudi našeg doba

Ukućani tajnih soba

 

 

 

Z o r a n   V u č i ć

 

 

KUĆA

 

Samo vetar još otvara vrata

Кuće stare što se padu nada

Ukraj zida cveta bela rada

А koprive niču iz pregrada

 

Živi kuća živi kućna zmija

Mada svet se sveo na tišinu

Ćuti tamna kućna istorija

Jer sve minu niz ek u mračninu

 

I prag kućni više ne svedoči

Zašto ga je sekira ranila

Ni opanak ni čizma da kroči

Pod krov gde je vatra žuborila

 

 

 

R a d o s l a v   V u č k o v i ć

 

 

RODNA KUĆA   (1)

 

Мru od čička i od gloga

Stepenište i avlija

Razljućena do zla boga

Ispod praga sikće zmija

 

Rđom lomna puca brava

Uzdah mami sa usana

Po sobama ljuta trava

Тrska seva sa tavana.

 

Iz duvara cveta zova

Sok kaplje iz mutnog oka

Na prozoru drema sova

Pustoš čuva od uroka

 

Кlonuloj u vreme novo

Staroj kući zvona zvone

Posmrtno joj drži slovo

Ranjen svetac sa ikone

 

 

 

D r a g o lj u b    Z l a t k o v i ć

 

  

DOM

 

Domće le, domće

Pa domće

Nigde mi te, moj domće

Nema.

 

Savni, stavni, dom si doodi.

Svude projdi, pa si dom dojdi.

Svako se pile vrča tam gde se izvelo.

Svakomu si doma na slobodiju.

Svaći si je gazda u svoj dom.

I ti si mi, domće

I za loše i za dobro.

 

 

 

B r a n i  s l a v    L.   L a z a r e v i ć

 

 

KUĆ GORI

 

U moga suseda, slušajte ljudi, upalio se krov od

šaša i pruća,  

pa ne znam šta mu je.

Ko kljuse u krug kad se žito vrši

јuri po zgarištu sav lud od nevolje.

I meni je više puta goreo krov nad glavom, a ja sam,

bacivši kapu na zemlju rekao: ne treba mi kuća,

pa sam sad ravodušan kad tuđe oči cure cure, kad tuđe

meso s kostiju otpada.

 

Rekao bih mu: susede,

doveče dođi kod mene da se običajem

komšija razgovorimo u četiri oka uz večeru,

оbjasniću ti da jednom samo gori što volimo mi

i da mi

izgorimo kad više put to gori i kako se desi,

а treba čovek da se živ nasmeje, da zapara zemlju

kao nogom vo, da zakopa ćutnju, pad i svoju veru

il da nad dubinom neke tamne vode

vodenični kamen

о svoj vrat obesi!